Nhar is-Sibt 14 ta’ Marzu 2015 il-klabb tal-football Mqabba FC, flimkien man-nursery taghha ser ikunu qed jorganizzaw tournament bit-tfal tan-Nursery flimkien ma nurseries ohra sabiex jingabru fondi ghal skop filantropiku, liema flus ser ikunu qed jigu prezentati matul il-Maratona bir-Roti illi ser tkun qed tigi organizzata fil-Liceo tal-Hamrun matul l-istess weekend.

In-nurseries li ser jippartecipaw huma Tarxien Rainbows FC, Siggiewi FC, MarsaxlokkFC u Ghaxaq FC flimkien man-nursery ta’ Mqabba FC.

Din l-attivita ser ikollha attrazzjoni specjali fejn b’kollaborazzjoni mall-organizzaturi tal-maratona bir-roti, il-kumpanija Technoline u Inter Club Pupi Zanetti Malta ser ikun qed jattendi ghall-attivita gewwa l-club ta’ Mqabba FC, l-ex player Internazzjonali  Kolombjan u ta’ Inter, Ivan Cordoba.  Il-Pubbliku presenti ser ikollu l-opportunita illi jiltaqgha ma dan il-plejer tal-futbol mill-vicin.                 

Il-partecipanti tan-nurseries ser ikunu qed jinghataw tifkira tal-okkazjoni filwaqt illi jkollhom l-opprtunita diretta illi jiltaqghu ma Ivan Cordoba.

Fl-attivitajiet gewwa l-grawnds ta’ Mqabba FC ser ikunu qed jinghaqdu ukoll l-iskola tal-futbol Justin Haber Accedemy li bi pjacir taghna ser ikunu qed jinghaqdu mal-klabb ta’ Mqabba FC sabiex jingabru fondi ghal ghan filantropiku.

Il-Maratona bir-roti tahdem ukoll flimkien mal-kumpanija Technoline sabiex kemm jista jkun f’kull ghaqda sportiva jkun hemm facilita ta’ defibrillator u dan sabiex il-facilitajiet sportivi jkunu post aktar sikur ghat-tfal u atleti illi jattendu fihom.  Din il-haga hija ferm f’qalb il-klabb Mqabbi ghaliex huwa klabb illi garrab it-tracedja ta’ telfa ta’ plejer illi miet b’attakk tal-qalb f’perjodu meta kien qed jaghti servizz lill-klabb ta’ Mqabba.  Qed nirreferi ghall-plejer Ike Chibueze.

Waqt il-gurnata ser ikun hemm rokkna ghall-loghob tat-tfal sabiex dawk li jattendu bit-tfal ikunu jistghu iferhu t-tfal b’mod sigur billi jilghabu gewwa bouncing castle.

Inheggu lin-nies sabiex jattendu u jghinu sabiex jingabbru fondi ghall-Martatona bir-Roti.