The Business Analytics stream is offered as a Degree Programme.

Degree

Degree Course Description (English)

This degree programme is aimed at those individuals who wish to learn how to utilise data to address the most demanding challenges in today’s business world. Through the use of an applied methodology, analytical skills and hands-on lab sessions, learners will learn how to use analytical tools to derive insight on hidden trends and patterns in order to leverage business success. One will learn how to develop, implement and test bespoke solutions for resolving problems in specific scenarios. Additional units will cover aspects such as: improving one’s own critical thinking skills, building strategies for promoting businesses, understanding consumer behaviour and learning about laws governing a business process.

Degree Course Description (Malti)

Dan il-programm, li jwassal għal baċellerat, huwa mmirat lejn dawk l-individwi li jixtiequ jitgħallmu kif jużaw id-data biex jindirizzaw l-isfidi l-aktar eżiġenti fid-dinja tan-negozju tal-lum. Permezz talużu ta’ metodoloġija applikata, ħiliet analitiċi u sessjonijiet prattiċi fil-laboratorju, l-istudenti jitgħallmu kif jużaw għodod analitiċi biex jiksbu għarfien dwar xejriet u mudelli moħbija, bl-iskop li jużawhom għas-suċċess tannegozju. L-istudenti jitgħallmu kif jiżviluppaw, jimplimentaw u jittestjaw soluzzjonijiet imfassla apposta biex isolvu problemi f’xenarji speċifiċi. Unitajiet ta’ studju addizzjonali jkopru aspetti bħal: it-titjib tal-ħiliet tal-ħsieb kritiku tal-persuna, il-bini ta’ strateġiji għallpromozzjoni tan-negozju, il-fehim tal-imġiba talkonsumatur u l-liġijiet li jirregolaw il-proċess tannegozju.

Degree Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in IT or MCAST Advanced Diploma in Business Administration or MCAST Advanced Diploma in Marketing or MCAST Advanced Diploma in Financial Services or MCAST Advanced Diploma in Insurance or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Computing or Mathematics or a Business related subject Preferred A-Level or I-Level: Computing or Mathematics or a Business related subject

Degree Career Opportunities

Business analyst, Data scientist, Operations research analyst, Market research analyst, Project manager, Business consultant

More details can be found here: https://www.mcast.edu.mt/institute-of-information-and-communication-technology/.