The Multimedia Software Development path is available as an Advanced Diploma and a Degree programme.


Advanced Diploma

Diploma Course Description (English)

The world wide web is one area that is growing fast in terms of the skills needs of companies. Multimedia is the incorporation of text, sound, graphics, animation, still images and video in conjunction with computer technology. This course will provide the learners with the core software development skills along with the necessary knowledge for multimedia artefact development, manipulation and integration. The first year of this course will be common for all learners following Advanced Diploma studies. During the second year, learners will focus on Multimedia and Software Development oriented subjects such as game development and mobile application development. This is a technical course for learners with an artistic inclination.

Diploma Course Description (Malti)

Il-world wide web huwa settur li qed jikber b’mod rapidu fir-rigward tal-ħiliet meħtieġa mill-kumpaniji. Il-multimidja tinkorpora t-test, is-sound, ilgrafika, l-animazzjoni, l-immaġnijiet fissi u l-vidjo flimkien mat-teknoloġija tal-kompjuter. Il-kors jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ewlenin fl-iżvilupp tas-softwer, flimkien malgħarfien neċessarju għalliżvilupp, il-manipulazzjoni u l-integrazzjoni talartifatti tal-multimidja. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tkun l-istess għall-istudenti kollha li jkunu qed jistudjaw biex iġibu l-Advanced Diploma. Fit-tieni sena, l-istudenti jiffokaw fuq suġġetti orjentati lejn il-Multimidja u l-Iżvilupp tas-Softwer, bħall-Iżvilupp tal-logħob u l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet talmobile. Dan huwa kors tekniku għal studenti b’inklinazzjoni artistika.

Diploma Entry Requirements

MCAST Diploma in IT or MCAST Diploma in iGaming or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Mathematics and One subject from Computer Studies, Physics, Information Technology Preferred: English Language

Diploma Career Opportunities

Junior front-end developer, Junior game developer, Junior mobile application developer


Degree

Degree Course Description (English)

This degree programme is intended for those learners who are keen on developing interactive and media rich software applications such as games and mobile applications. In this course one will learn how to develop software applications, create the required multimedia content and integrate this content with the created application. This course covers 2D and 3D Graphic Design, Computer Animation, Sound Design, Visual Effects, Object-Oriented Programming, Mobile Application Development and other similar modules. This course is intended for individuals who have an artistic inclination and are also good in programming.

Degree Course Description (Malti)

Dan il-programm fil-livell tal-baċellerat huwa maħsub għal dawk l-istudenti li għandhom interess kbir fl-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tas-softwer interattivi u rikki fl-użu tal-midja, bħal logħob u applikazzjonijiet tal-mobile. F’dan il-kors, l-istudent jitgħallem jiżviluppa applikazzjonijiet tas-softwer, joħloq il-kontenut multimedjali meħtieġ u jintegra dan il-kontenut malapplikazzjoni li tkun ġiet ikkreata. Dan il-kors ikopri d-Disinn Grafiku 2D u 3D, l-Animazzjoni tal-Kompjuter, id-Disinn tas-Sound, l-Effetti Viżivi, l-Ipprogrammar Orjentat lejn l-Oġġett, l-Iżvilupp ta’ Applikazzjonijiet tal-Mobile u unitajiet oħra simili. Il-kors huwa mmirat għal individwi li għandhom inklinazzjoni artistika u li huma wkoll tajbin fl-ipprogrammar.

Degree Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in IT Recommended stream: Multimedia Software Development or MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Computing Compulsory A-Level or I-Level: One subject from Pure Mathematics, Applied Mathematics, Physics

Degree Career Opportunities

Games developer, Web/UX designer, Multimedia programmer, Mobile applications developer

More details can be found here: https://www.mcast.edu.mt/institute-of-information-and-communication-technology/.