Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għal-Intern, is-Sigurta’, ir-Riformi u l-Ugwaljanza jilqa’ applikazzjonijiet għal-post ta’ Manager I fid-Digital Forensic Unit fil-Ministeru għal-Intern, is-Sigurta’, ir-Riformi u l-Ugwaljanza.

Ghall- aktar informazzjoni zur is-sit: Post ta’ Manager I (Digital Forensic Unit) (gov.mt)