The Software Development path is available as an Advanced Diploma and a Degree programme.


Advanced Diploma

Diploma Course Description (English)

The Advanced Diploma in Software Development is a practical, hands-on qualification ensuring that learners utilise the most up-to-date practices and current programming languages. This course is the first step towards becoming a software developer. It will provide the learners with the core software development skills along with the necessary knowledge for the design and development of software applications. The first year of this course will be common for all learners following the Advanced Diploma. During the second year of studies, learners will focus on Software Development subjects such as: server side and client side scripting; database design and development; and mobile application development.

Diploma Course Description (Malti)

L-Advanced Diploma in Software Development hija kwalifika prattika li tiżgura li l-istudenti jużaw il-prattiċi l-aktar aġġornati u l-lingwi tal-ipprogrammar l-aktar kurrenti. Dan il-kors huwa l-ewwel pass biex wieħed isir żviluppatur tas-softwer. Huwa jipprovdi lill-istudenti l-ħiliet ewlenin fl-iżvilupp tas-softwer, flimkien mal-għarfien neċessarju għad-disinn u l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tassoftwer. L-ewwel sena ta’ dan il-kors tkun l-istess għallistudenti kollha li jkunu qed isegwu l-Advanced Diploma. Matul it-tieni sena, l-istudenti jiffokaw fuq suġġetti marbuta mal-Iżvilupp tas-Softwer bħal: server side u client side scripting; id-disinn u l-iżvilupp ta’ databases; u l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tal-mobile.

Diploma Entry Requirements

MCAST Diploma in IT or MCAST Diploma in iGaming or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Mathematics and One subject from Computer Studies, Physics, Information Technology Preferred: English Language

Diploma Career Opportunities

User support, Junior software tester, Junior software developer, Junior database developer, Junior web developer


Degree

Degree Course Description (English)

This degree programme is intended for those learners who are keen on software development with an inclination towards back-end systems and solving complex problems. In this course you will learn how to design software applications based on formal design patterns; design and implement the underlying data infrastructure; model and solve complex real problems whilst following formal methodologies. This course covers Secure Development, Enterprise Software Development, Server Side and Client Side Scripting, Discrete Mathematics and other similar modules. The course is intended for individuals who have a keen interest in problem solving, have an attention to detail and strive to programme efficiently.

Degree Course Description (Malti)

Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa maħsub għal dawk l-istudenti li jinteressawhom ħafna l-iżvilupp tas-softwer, b’mod speċjali s-sistemi back-end, u s-soluzzjoni ta’ problemi kumplessi. F’dan il-kors inti titgħallem tiddisinja applikazzjonijiet tas-softwer ibbażati fuq mudelli ta’ disinn formali; tiddisinja u timplimenta l-infrastruttura tad-data fundamentali; toħloq mudelli u ssolvi problemi reali li jkunu kumplessi, filwaqt li ssegwi metodoloġiji formali. Dan il-kors jittratta l-Iżvilupp Sikur, l-Iżvilupp tas-Softwer għallIntrapriżi, Server Side u Client Side Scripting, Discrete Mathematics u unitajiet oħra simili. Il-kors huwa mmirat lejn individwi li għandhom interess fis-soluzzjoni tal-problemi, li jagħtu attenzjoni għad-dettall u li jistinkaw biex joħolqu programmi effiċjenti.

Degree Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in IT Recommended streams: Computer Systems and Networks, End User Support or MCAST Advanced Diploma in Electronics (Computer Engineering) or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Computing Compulsory A-Level or I-Level: One subject from Pure Mathematics, Applied Mathematics, Physics

Degree Career Opportunities

Web/back-end developer, Software tester, Mobile applications developer

More details can be found here: https://www.mcast.edu.mt/institute-of-information-and-communication-technology/.